Text Size

3D OLOVKE

Otvorena računalna radionica "Svi smo protiv" daje poklon radionice i same 3D olovke s većom količinom materijala (filamenta).

Þ osnove rada

Þ predlošci

Þ vlastite kreacije