Text Size

ROBOTIKA

Cilj programa:

Naučiti polaznike logički razmišljati, upotrijebiti ciljane korisne programske alate, te potaknuti razvoj motorike i potrebe izrade i praćenja preciznih instrukcija.  U današnje vrijeme prevelikog individualizma pojedinaca upoznati korisnike s potrebom ekipnog rada pri projektiranju, izradi i programiranju robotskih konstrukcija.  Upoznati polaznike s potrebama poznavanja elektronike, elektrotehnike i strojarstva za uspješno uključivanje u program robotike – izgradnju i programiranje robotskih konstrukcija s razumijevanjem. To uključuje samostalnu izgradnja upotrebljivih i potrebnih robotskih konstrukcija te i samostalnu izrada primjerenih upravljačkih programa

Þ Elektronika

Þ Upravljačka tehnika

Þ Robotika